Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de door GES geëxploiteerde website. Verwijzingen naar sites die niet door GES worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. GES staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de website van GES gaat u akkoord met deze disclaimer.
De voorwaarden in deze disclaimer kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn.
De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, tekst en software op deze website zijn intellectueel eigendom van GES. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GES.
Hoewel GES maximale zorg besteed aan de op de website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. GES aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.
GES is niet aansprakelijk voor (in) directe schade als gevolg van virussen op haar website.