Bijeenkomsten

GES organiseert verschillende bijeenkomsten. Het doel van alle bijeenkomsten is het informeren van de doelgroep en het verzamelen van informatie door de coördinator, ter voorbereiding van bestuursbesluiten, en het bestuur.

GES-Jaarvergadering

In februari organiseert GES de jaarvergadering. Hier worden de deelnemers bijgepraat over bestuurlijke zaken van GES, het budget en de tarieven, en de jaarlijkse veranderingen in de fokwaardenschatting (jaarlijks in april).

GES-deelnemersbijeenkomsten

GES organiseert periodiek (2 tot 3 keer per jaar) een bijeenkomst (dagdeel) om met alle deelnemers van gedachten te wisselen over i) organisatie GES en ii) inhoudelijk over specifieke onderwerpen en ontwikkelingen. Voor GES is dit feitelijk het raadplegen van de eigen achterban. Input vanuit de deelnemersbijeenkomsten wordt gebruikt door de coördinator om te agenderen, onderzoeksplannen verder te ontwikkelen, uitvoering van het onderzoek bij te stellen, en implementatie van onderzoek richting te geven. De uiteindelijke uitkomsten worden meegenomen in plannen en adviezen die meestal via de technische commissie naar het GES-bestuur gaan, voor verdere inhoudelijk discussie en uiteindelijke besluitvorming door het bestuur.

GES-dag

Het is voor GES belangrijk om niet alleen met KI-organisaties te overleggen, maar ook regelmatig een bredere achterban te raadplegen en deze achterban te informeren. Regelmatig overleg met stamboeken van rassen waarvoor fokwaarden worden geschat is ook een vereiste voor erkenning door RVO.nl. GES organiseert daarom jaarlijks een dag om met geïnteresseerden en belanghebbenden van gedachten te wisselen over specifieke onderwerpen. Op de GES-dag hebben ook anderen dan GES-deelnemers, zoals veehouders en adviseurs, de mogelijkheid om hun mening te geven. De input wordt gebruikt door de coördinator om te agenderen, onderzoeksplannen verder te ontwikkelen, uitvoering van het onderzoek bij te stellen, en implementatie van onderzoek richting te geven. De uiteindelijke uitkomsten worden verwerkt in plannen en adviezen die meestal via de technische commissie naar het GES-bestuur gaan voor verdere inhoudelijk discussie en uiteindelijke besluitvorming door het bestuur.

GES-werkgroepen

GES kan naar behoefte op specifieke onderwerpen een werkgroep instellen. Werkgroepen rapporteren aan het GES-bestuur. Een voorbeeld is de werkgroep Harmonisatie Exterieurgegevens en een werkgroep van veehouders die naar vernieuwing van de publicatie van fokwaarden gaat kijken.