Aangeleverde gegevens

Algemene beschrijving
Waarnemingen en metingen aan rundvee vormen de basis van de geschatte fokwaarden. De prestatiegegevens van een dier worden bij de fokwaardenschatting gebruikt voor alle verwanten van het dier. De kenmerken die verzameld worden bij rundvee worden ingedeeld in de volgende groepen:
 1. Melkproductiegegevens, zoals kg melk, % vet en % eiwit per proefmelking
 2. Exterieurgegevens van de bedrijfsinspectie
 3. Geboorteverloop
 4. Melksnelheid
 5. Gedrag tijdens het melken
 6. Vruchtbaarheidskenmerken
 7. Celgetalkenmerken
 8. Levensduur
 9. Gewicht
 10. Vleesproductiekenmerken
 11. Levensvatbaarheid bij geboorte en afkalven
 12. Ureum
 13. Klauwgezondheid
 14. Kalvervitaliteit
Problemen met de prestatiegegevens, zoals onzorgvuldigheden, fouten en manipulatie, hebben invloed op de fokwaarden van een groot aantal dieren. De meeste gegeven gebruikt in de fokwaardenschatting, worden verzameld door organisaties die erkend zijn door RVO.nl voor prestatieonderzoek, GES kan aanvullende eisen stellen om de kwaliteit van de fokwaardenschatting te borgen. Zoals voor exterieurgegevens, waar ook nog aanvullende eisen gelden ten baten van de harmonisatie van de beoordelingen tussen de inspecteurs van één dataleverancier en aan harmonisatie tussen dataleveranciers.

Een dataleverancier kan gegevens aanleveren uit één, meerdere of alle groepen kenmerken. Het aanleveren van gegevens door een dataleverancier is geregeld in de overeenkomst gegevensverwerking.