Publicatie-eisen

Fokwaarden van stieren worden geschat op basis van gegevens van ouders, eventuele gegevens van het dier zelf en gegevens van nakomelingen. De hoeveelheid informatie die beschikbaar is voor een fokwaarde wordt weergegeven als de betrouwbaarheid van de fokwaarde.

In Nederland worden alleen Nederlandse en Vlaamse metingen meegenomen voor nationale fokwaarden. Daarnaast kunnen fokwaarden nog worden omgerekend vanuit het buitenland. Deze omrekening vindt plaats via Interbull.

De betrouwbaarheid wordt vooral beïnvloed door metingen aan het dier zelf en metingen aan nakomelingen. Een fokwaarde die alleen op gegevens van ouders is gebaseerd, kan nog sterk veranderen. Daarom zijn er minimumeisen gesteld aan fokwaarden die door GES worden gepubliceerd.

De publicatie van conventionele fokwaarden voor een stier is afhankelijk van een viertal zaken:
  • de betrouwbaarheid van de fokwaarde
  • de beschikbaarheid van gegevens van nakomelingen
  • de beschikbaarheid van genomische informatie (in de vorm van een direct genomic value, DGV)
  • de categorie waartoe een stier behoort
De publicatie van gecombineerde fokwaarden, samengesteld uit de genomische fokwaarde en de afstammingsindex, voor een stier die nog geen gegevens van nakomelingen heeft is afhankelijk van:
  • het hebben van een KI-code
  • de leeftijd van de stier (minimaal 10 maand oud)
  • de betrouwbaarheid van de gecombineerde fokwaarde (minimaal 30 procent)
De precieze details van de publicatie-eisen voor fokwaarden van stieren zijn te vinden: hier