Melkdoel Zwart, Melkdoel Rood, Dubbeldoel en Belgisch Witblauw

Er zijn in Nederland en Vlaanderen een viertal bases voor fokwaarden: Melkdoel Zwart, Melkdoel Rood, Dubbeldoel en Belgisch Witblauw. Fokwaarden kunnen worden omgerekend naar een andere basis. De omrekeningsfactoren vindt u in Basisverschillen (pdf).

Wilt u een stier omrekenen naar een andere basis dan kunt u gebruik maken van Stier informatie.

Berekenen van de fokwaarden van % vet en % eiwit per basis
De fokwaarden voor de percentages van vet, eiwit en lactose worden berekend uit de fokwaarden voor kg melk, kg vet, kg eiwit en kg lactose op de gewenste basis en in de gewenste lactatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gemiddelde producties van de basiskoeien. Als bijvoorbeeld een fokwaarde voor % vet op roodbontbasis moeten worden berekend, dan moeten in de formule ook de fokwaarden voor kg melk en kg vet op de roodbontbasis worden ingevuld.
De volgende drie formules worden gebruikt:

F%vet = ((Fkgv * 100) - (Fkgm * P%vet)) / (Fkgm + Pkgm)

F%eiwit = ((Fkge * 100) - (Fkgm * P%eiwit)) / (Fkgm + Pkgm)

F%lactose = ((Fkgl * 100) - (Fkgm * P%lactose)) / (Fkgm + Pkgm)

waarbij:
P = gemiddelde productie van de basisdieren voor de aangegeven kenmerken
F = fokwaarde voor de aangegeven kenmerken

De factoren Pkgm, P%vet en P%eiwit staan per lactatie vermeld in onderstaande tabel

Basis Lactatie Pkgm P%vet P%eiwit P%lactose
Melkdoel zwart 1 7576 4,23 3,46 4,65
2 8945 4,22 3,52 4,56
3 9549 4,25 3,48 4,53
4 9745 4,30 3,47 4,50
5 9597 4,37 3,52 4,48
overall 8798 4,26 3,49 4,56
Melkdoel rood 1 7012 4,45 3,56 4,65
2 8238 4,46 3,63 4,55
3 8869 4,48 3,60 4,52
4 9105 4,51 3,58 4,49
5 8819 4,57 3,63 4,47
overall 8146 4,48 3,60 4,55
Dubbeldoel &
Belgisch witblauw
1 5572 4,48 3,66 4,69
2 6383 4,46 3,71 4,61
3 6923 4,43 3,69 4,58
4 7256 4,43 3,67 4,54
5 7023 4,42 3,70 4,51
overall 6411 4,45 3,68 4,61

« terug naar top

Basisdefinities
Voor de fokwaarden voor melkproductie en exterieur zijn 4 bases gedefinieerd: Melkdoel zwart, Melkdoel rood, Dubbeldoel en Belgisch witblauw. De haarkleur en de bloedvoering van het dier is bepalend voor de basis waarop de fokwaarde wordt gepubliceerd. De definities van de bases zijn beschreven in het document Basisverschillen (pdf).

« terug naar top